هلدینگ کیان تجارت

درباره ما

هلدینگ کیان تجارت در سال 1380 با بهره گیری از یکی از ارزشمند ترین سرمایه های خود یعنی تجربه و همچنین با بکارگیری هم افزایی فعالیت های مرتبط و متفاوت زیر بنای ایجاد مجموعه ای تحت نام گروه کیان تجارت بنیان نهاده شد که دارای شش شرکت تابعه تخصصی می باشد .اهم موضوعات فعالیت شرکت بطور خلاصه عبارت است از صنعت ساختمان ، فناوری اطلاعات ، نانو تکنولوژی ، صنعت خودرو ، گردشگری و بیمه.