موضوع فعاليت شرکت عبارت است ازخريد و فروش ملک، زمين (بمنظور احداث)
ســـاختمان، شـــهرک، مجــتمع هاي ساختماني، احداث کارخانجات، مشارکت و ســـرمايه گذاري، احداث و اجاره کارخانجات توليد مصالح ساختماني و خريد وفروش و اجاره ابزار و ماشين آلات ساختماني و راهسازي و مصالح ساختماني در داخل و خارج از کشور و تاسيس شرکت هاي جديد با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين پذيره نويسي و خريد وفروش سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و ساير اوراق بهادار داخلي و خارجي و ساير امور مرتبط با فعاليت شرکت.ساخت و اجرایسازه دکوراسیون، داخلی تاسیسات ساختمانی ،تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی ،لیزینگ املاک ،مهندسی فروش املاک ،ساختمان های مارکدار