هر پروژه ساختمانی در آغاز مرحله اجرا تا پایان آن نیازمند تامین مصالح و تجهزات ساختمانی مناسب همان پروژه است که معمولا با مشاوره طراحان پروژه و مجریان پروژه و با تایید کارفرما خریداری شده و بکار گرفته می شود.

در زمینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی، اعم از خرید تجهیزات سرمایش و گرمایش، لوله کشی و شیر آلات، برق و کلید و پریز، نازک کاری، سنگ کاری، آهن آلات، ترمو وود ، سرامیک ، چوب و … تا مرحله پایانی و مبلمان و دکوراسیون منزل، مبلمان ، مجتمع صنعتی، مسکونی ، تجاری و … شرکت میتواند با ارتباطات گسترده خود باعث کاهش قیمت خرید و افزایش سرعت و کیفیت ساخت پروژه باشد.از شروع پروژه تا پایان آن در کنار شما هستیم