در مورد پروژه های ساختمانی، استراتژی ها و روش های متعدد فروش، مشکلات پیش روی آنها و بطور کلی مهندسی فروش پروژه های ملکی و ساختمانی مطالب بسیار متنوعی مطرح می شود. بطور خلاصه می توان گفت مهندسی فروش یک فرآیند است که برخلاف اینکه در افکار عمومی بیشتر به عنوان تکنیک های فروش نمودار می شود، از تحقیقات بازار و امکان سنجی پروژه شروع و با طراحی و معماری پروژه و همینطور تدوین برنامه بازاریابی گسترش پیدا می کند و پس از آن با قیمت گذاری و پیش فروش و در نهایت با تحویل و مدیریت بهره برداری پروژه تداوم می یابد و افق دید آن برخلاف فروش که در بسیاری موارد به پروژه نگاهی مقطعی دارد، یک افق دو سویه و بلند مدت است.هلدینگ کیان تجارت  با در نظر گرفتن  تمامی جوانب امر فروش املاک اقدام به بازاریابی ملک شما می کند